Om Andakt.nu

En sida av Fredrikhimlen

Andakt.nu

Som kristen är det viktigt att ta tid för andakt för att stärka sin relation med Gud och förnya sin tro. Andakt kan hjälpa oss att fokusera på Guds ord och hans kärlek, ge oss vägledning och tröst, och hjälpa oss att förbli ödmjuka och tacksamma.

Här har jag som ambition att så småningom publicera andakter.